Antoran High Command Rehberi

Antoran High Command Rehberi

Bu rehber Antorus, the Burning Throne’daki Antoran High Command ile ilgili ipuçları ve stratejiler içerir. Rehber açıklamaları Normal zorluk seviyesi referans alınarak yapılacak olup, Looking for Raid, Heroic ve Mythic farklılıkları sonrasında ayrı ayrı listelenecektir.

Antoran High Command, ortak canları paylaşan 3 bossdan oluşan bir kaşılaşmadır. Karşılaşma sırasında 3 bossdan 2si kendi podları içerisinde olacağından oda içerisinde aynı anda yalnızca tek boss olacaktır. Oyuncular aktif olan bossun poduna girip pod yeteneklerini hem aktif olan bossa hem de boss yeteneklerine karşı kullanmaları gerekir.

Hızlı İpuçları

 • Özet – Pod dışında olan boss grup ile aktif olarak savaşırken, podlar içerisindeki bosslar, gruba karşı pod yeteneklerini kullanır. Bir boss direk olarak saldırılabilir olduğunda onun kullandığı pod raid grubundaki bir oyuncu tarafından kullanılabilir olur. Bir süre sonra aktif olan boss [Ssume Command] cast ederek poduna geri döner ve ondan sonraki boss podundan dışarı çıkar.

  1. Damage Dealers
   Oyuncular [Fusillade] etkisini hafifletmek için [Felshield] altında istiflenmelidir.
   Fanatical Pyromancer tarafından cast edilen [Pyroblast]‘lar interrupt’lanmalıdır.
   Boş olan podlar olabildiğince uzun süre kullanılmalıdır.
  2. Healers
   Oyuncular [Fusillade] etkisini hafifletmek için [Felshield] altında istiflenmelidir.
   Pod içindeki oyuncular
   [Psychic Assault] tarafından hasar göreceği için dikkat edilmelidir. Mümkünse spam heal kullanılmalıdır.
   [Chaos Pulse] tarafından hedeflenen oyuncuların hasar almamaları için dispel’lenmesi gerekir.
  3. Tanks
   Oyuncular [Fusillade] etkisini hafifletmek için [Felshield] altında istiflenmelidir.
   Diğer oyuncuların
   [Exploit Weakness] hasarı almamaları için aktif bossun yüzünü oyunculara doğru döndürmeyin.
   Çok fazla [Exploit Weakness] atağını üst üste almamaya dikkat edin.

Karşılaşma Görünümü

Karşılaşma Admiral Svirax bossu ile başlayacak ve 90 saniye sonunda saat yönündeki bossun aktif olması ve önceki bossun poduna dönmesi ile devam edecektir.

Her poddaki bossun bir tane benzersiz pod yeteneği ve pod dışında iken raid grubuna kullanacağı bir tane ortak yetenekleri bulunmaktadır.

Aktif olan bossun podu boş olacağı için gruptaki bir oyuncu podun içinde girebilir.

 • Her bir bossun aktif olma süresi 90 saniyedir. 90 saniye sonunda boss poduna geri döner ve bir sonraki boss podundan çıkar. Raid grubu 3 farklı boss kombinasyonu ile başa çıkması gerekir.
 • Bu farklı boss kombinasyonlarından dolayı karşılaşma 3 aşama olarak değerlendirilebilir.
 • Bosslar ölene kadar her bossun 90 saniyelik aktif olması bir döngü halinde devam eder.
 • Bossların 90 saniyelik aktifliği saat yönünde devam eder. Bu sayede tanklar bossları daha rahat tauntlarken, dps’ler anında yeni bossa odaklanabilir.

Antoran High Command Yetenekleri

Bosslar pod dışındayken yalnızca, Exploit Weakness yeteneğine sahiplerdir.

 • Bu yetenek bossun önündeki 10 yard menzile yüksek miktarda hasar verir.
 • Ayrıca aldığınız fiziksel hasarı 75% oranında artıran bir debuff bırakır.
 • Tankların, bossun yüzünün diğer oyunculara dönmediğinden ve bu debuffı 2 kereden fazla almadığından emin olmaları gerekir.

Aktif bossların yetenekleri karşılaşma süresince değişmez lakin pod içerisindeki bossların yetenekleri farklı mekaniklere neden olmaktadır.

Admiral Svirax

Bossların bulunduğu her pod 1 ortak 1 benzersiz yeteneğe sahiptir. Bu ortak yetenek Chaos Pulse‘dur.

 • 3 saniyelik periyodlar ile kullanabilir olan bu yetenek, hedefe az miktarda hasar verirken, gruptaki iki rastgele oyuncuya 15 saniyelik hasar artışı sağlayan bir debuff atar.
 • Bu debuff dispel’lenebilir.
 • Karşılaşmanın sonlarına doğru oyuncuların alacakları yüksek hasarlar ile birlikte gelecek olan Chaos Pulse, ölümcül hasarlara yol açmaması için dispellenmesi önemlidir.

Raid grubu, Admiral Svirax aktifken diğer iki bossdan gelen yeteneklerle başa çıkmak zorundadır.

Fanatical Pyromancer‘ların Pyroblast castlerini durdurun.

Bladestrom atağı sırasında Felblade Shocktrooper‘lardan uzaklaşın.

Felblage Shocktrooper diğer adde göre daha az zararlıdır.

 • Bu addler kendinden uzaktaki bir oyuncuyu hedef alarak Bladestorm ile hücum eder.
 • Bladestorm‘u aktif boss üzerinde istiflenmiş oyunculardan uzak tutmak için, bir kaç oyuncunun uzakta durması gerekir.
 • Uzakta gerçekleşen bu atak ile istiflenmiş gruptaki oyuncular hasar almayacaktır.

Fanatical Pyromancer ve Felblade Shocktrooper addleri yeni addler gelmeden hızlı bir şekilde öldürülmesi önemlidir.

Chief Engineer Ishkar kendi podundayken Entropic Mine ile etrafta mayınlar oluşturacaktır.

Kırmızı ile gösterilen Entropic Mine‘ları kontrollü olarak temizleyin.

 • Bu mayınlar range dps veya healer’ların olduğu bölgelerde rastegele 5 noktada oluşacaktır.
 • Herhangi bir oyuncu bir mayının üzerinden geçtiğinde hasar alacak ve bütün raid oyuncularına 4 saniyelik ve üst üste gelebilen bir debuff verecektir.
 • Aynı anda çok fazla mayının üstünden geçilmesi raid grubu üzerindeki dot sayısını artıracağı için sıkıntı yaratabilmektedir.

Entropic Mine mayınları, oluştuktan 3 dakika 45 saniye sonra kendi kendilerini imha edeceklerdir.

 • Kendini imha eden mayınlar raid grubuna, üzerinden bir oyuncunun geçmesiyle aynı etkiyi yaratacaktır.

Bu sıkıntıyı aşmak için zaman zaman mayınlar raid grubunda belirlenen bir oyuncu ile kontrollü olarak patlatılıp mayın sayısı azaltılmalıdır.

 • Kontrollü olarak mayın patlatan oyuncu raid grubundaki oyuncuların üzerindeki dot sayısının 3 veya 4’ü geçmemesine dikkat etmelidir.
 • Dot sayısı 4 olduktan sonra bu dotların silinmesi için biraz beklenmesi gerekir.
 • Bu kontrollü patlamalar için off-tank kullanılabilir.

Kısacası, Admiral ile savaşırken addleri öldürmeniz ve oluşan mayınların sayısını kontrol altında tutmanız gerekir.

Admiral ile aktif olarak savaşırken, Admiral podu boş olacağından raid grubundan bir oyuncu bu poda girerek pod yeteneklerini kullanması gerekir.

 • Pod içindeyken iki tane yetenek kullanabilirsiniz. İlk yetenek bütün podlarda ortak olan yetenek iken ikinci yetenek o poda özgü bir yetenektir.

Pod içindeki görünüm. Her pod Chaos Pulse ortak yeteneği ile poda özgü olmak üzere iki tane yetenek bulundurur.

Ortak yetenek Chaos Pulse‘dur.

 • Bu yetenek poddaki oyuncu tarafından aktif olan bosa spamlenmelidir.

Admiral’s Pod‘unun benzersiz yeteneği ise Withering Fire‘dır.

 • Bu yetenek hedeflenen bölgede bir kaç saniye içinde patlayacak bir alan yaratmaktadır.
 • Bu yetenek bossa etki etmese de addler üzerinde yüksek hasara neden olup 25% hasar alma artışı sağlar.

Withering Fire yeteneğini addler üzerinde kullanırken, podlarda ortak yetenek olan birinci yeteneği bossa spamlemelisiniz.

Pod içindeki oyuncu sürekli artan Psychic Assault hasarı alacaktır.

 • Healer’lar poddaki oyuncuların canlarına dikkat etmelidir.
 • Poda giren her oyuncu bossun aktif olma süresi olan 90 saniye boyuncu pod içinde kalabilir.
 • Pod içerisine genelde dps oyuncuları girmesine rağmen hasar alışının az olduğu bir zamanda healer’lar da poda girebilir.
 • Alınan hasarın kontrolü için 90 saniyelik süre 2 oyuncu arasın 45-45 olarak bölüştürülebilir. Bu da her bir poda 2’şer kişinin sırayla girmesi anlamına gelir.

90 saniye sonunda Admiral Assume Command cast ederek poduna geri dönecek ve içerideki oyuncuyu dışarı atacaktır. Bu noktadan sonra bir sonraki boss -Chief Engineer Ishkar- podundan çıkacak ve saldırılabilir olacaktır.

Chief Engineer Ishkar

Addler General Erodus’un pod yeteneği ile oluşmaya devam edecektir. Yalnız Chief Engineer Ishkar artık podunda olmadığı için Entropic Mine‘lar gelmeyecektir.

 • Etrafta kalan mayınları kontrollü patlatmaya devam edebilirsiniz. Yalnız bu patlatmalar sırasında Fusillade castine dikkat etmelisiniz.

Artık önceki boss Admiral poduna döndüğü için Admiral’in pod yeteneği Fusillade ile başa çıkmanız gerekmektedir.

Chief Engineer Ishkar podunu kullanarak Felshield Emitter oluşturun.

Fusillade geldiği zaman Felshield Emitter‘lerden birini aktif edin.

Fusillade hasarından korunmak için oluşan kalkanın içinde durun.

 • Bu yetenek ile cast bitiminde bütün raidin fire hasarı alabildiği bir etki oluşmaktadır.
 • Bu etkiden korunmanız için Chief Engineer Ishkar’ın podundaki ikinci yeteneği kullanarak Felshield Emitter
 • oluşturmanız gerekmektedir.

 • 90 saniye boyunca Felshield Emitter kulelerini toplamda 6 tane olmak koşulu ile 3 tanesini Chief Engineer Ishkar’ın olduğu alana 3 tanesini ise, bir sonraki bossun olduğu bölgeye yerleştirmeni gerekmektedir.

Felshield Emitter kulelerini toplamda 6 tane olmak koşulu ile 3 tanesini Chief Engineer Ishkar’ın olduğu alana 3 tanesini ise, bir sonraki bossun olduğu bölgeye yerleştirmeni gerekmektedir.

90 saniye sonunda Chief Engineer Ishkar Assume Command cast ederek poduna geri dönecek ve içerideki oyuncuyu dışarı atacaktır. Bu noktadan sonra bir sonraki boss -General Erodus- podundan çıkacak ve saldırılabilir olacaktır.

General Erodus

Bu bossda Admiral podundan Fusillade gelirken, Chief Engineer Ishkar podundan Entropic Mine‘lar oluşacaktır. General Erodus podunda olmadığı için addler artık gelmeyecektir.

Disruptor Beacon kullanarak mayınları yok edin.

General Erodus poduna giren oyuncular ikinci yetenek olarak Summon Dsiruptor Beacon‘ı kullanabilectir.

 • Bu yetenek, kalan addlerin castlerini durdurur ve hareket hızlarını yavaşlatır.
 • Bu yeteneğin kullanım amacı aslında Entropic Mine‘ları yok etmektir.
 • Pod içindeki oyuncu bu yeteneğin cooldown’ı doldukça kullanıp, oda içerisindeki kalan mayınları olabildiğince fazla şekilde temizlemesi gerekmektedir.
 • Bu bossta mayınların kontrollü temizlenmesine bu sayede gerek yoktur.

Admiral podundan gelecek Fusillade için önceden yerleştirilmiş Felshield Emitter‘leri kullanmaya devam etmeli ve bu atağın hasarını azaltmalısınız.

90 saniye sonunda General Erodus Assume Command cast ederek poduna geri dönecek ve içerideki oyuncuyu dışarı atacaktır. Bu noktadan sonra bir sonraki boss -Admiral Svirax- podundan çıkacak ve saldırılabilir olacaktır.

 • Bosslar ölene kadar karşılaşma bu düzende bir döngü içerisinde devam edecektir.

Rol Sorumlulukları

Tank

 • Diğer oyuncuların Exploit Weakness hasarı almamaları için aktif bossun yüzünü oyunculara doğru döndürmeyin.
 • Çok fazla [Exploit Weakness] atağını üst üste almamaya dikkat edin.
 • Poda girecek oyuncunun zaman kaybetmemesi için bossu pod yakınlarında konumlandırın.
 • Mayınlara girmeyin.
 • 90 saniye sonuna doğru aktif bosu bir sonraki bossun çıkacağı podun önüne doğru yavaş yavaş yaklaştırın.
 • Fusillade ataklarından korunmak için Felshield Emitter‘lerin içinde durun.

Healer

DPS

Pod Yetenekleri

Bütün podlar:

 • Aktif boss üzerinde kullanılabilir olan Chaos Pulse.
 • “Pod içerisinde 45 saniyeden fazla kalmamaya özen gösterin.”
Admiral Podu
Chief Engineer Ishkar Podu
General Erodus podu

Looking for Raid Zorluğu
Yetenek hasarları ciddi oranda düşük olmasının dışında, karşılaşmada mekanik değişiklik yoktur.

Heroic Zorluğu
Yetenek hasarlarının artışı yanında, karşılaşmada mekanik değişiklikler mevcuttur.

Artık pod içindeki oyuncu birden fazla Psychic Assault hasarı alacaktır.

 • Healer’lar pod içindeki oyuncunun canına dikkat etmelidir. Yalnız 45 saniye sonunda hasar alımı aşırı artacaktır.
 • 45 saniye sonunda pod hasarı ölümcül olabilir.
 • Poda girecek oyuncunun 45 saniyeden fazla pod içerisinde durmaması gerekir.

Poddan çıktığınız zaman 3 dakika boyunca tekrar girmenizi önleyen Psychic Scarring debuffı alırsınız.

 • Bu debuff her poda 2 oyuncunun atanması sayesinde döngünün yeniden başlamasıyla sıfırlanır (her bossun 90 saniyelik aktif olma süresi olduğundan dolayı).

Mythic Zorluğu
Yetenek hasarlarının artışı yanında, karşılaşmada mekanik değişiklikler mevcuttur.

Aktif olan her boss Exploit weakness yeteneğinin yanında Shock Grenade yeteneğini kazanır.

 • Bu yetenek rastgele 3 raid oyuncusuna hasar vererek, 5 saniyelik debuff bırakır.
 • Debuff bitiminde debuff alan oyuncu ve 8 yard çevresindekiler yüksek hasar alır ve 3 saniye süreyle stun’lanır.
 • Bu yüzden bu debuffı alan oyuncular raid grubundan uzaklaşması gerekir.

Shock Grenade, Fusillade ile birlikte gelebilir.

 • Shock Grenade alan oyuncuların yakınında diğer oyuncuların bulunaması sağlanırken, Fusillade‘den etkilenmemeleri için Felshield Emitter altında bulunmaları gerekir.
 • Debufflı oyunculara alan yaratmak için geri kalan bütün oyuncuların tek bir noktada istiflenmesi gerekir.

Ayrıca karşılaşma sırasında Screaming Shrike yarasa addleri periyodik olarak etrafta uçacak ve poddaki oyuncuya karşı Extract Interloper yeteneğini kullanacaktır.

 • Bu yeteneğini kullanırsa poddaki oyuncu poddan atılır.

Podun içindeki oyuncu Defansive Countermeasures yeteneğini kullanarak bu yarasa addlerini hızlı bir şekilde öldürmelidir.

 • Bu addler Defansive Countermeasures yeteneğinin kullanım süresinden daha sık gelecektir.
 • Bu yüzden DPS oyuncuları kalan yarasa addlerini öldürmek için hazırlıklı olmalıdır.

1 Yorum

 1. Orkun Karakoç 21 Mayısıs 2018
  Cevapla

  Ellerine sağlık, süper faydalı oldu! Boss başlangıcında “pod pod!?” diye gönüllü aradıklarında atılabilirim artık… :))

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.