Garothi Worldbreaker Rehberi

Garothi Worldbreaker Rehberi

Bu rehber Antorus, the Burning Throne’daki ilk boss olan Garothi Worldbreaker ile ilgili ipuçları ve stratejiler içerir. Rehber açıklamaları Normal zorluk seviyesi referans alınarak yapılacak olup, Looking for Raid, Heroic ve Mythic farklılıkları sonrasında ayrı ayrı listelenecektir.

Garothi Worldbreaker karşılaşması raid grubunun iki basit boss yeteneği ile uğraşması gereken iki aşamalı bir karşılaşmadır. Raid grubunun koordinasyon genişliği ve hareketi bossu öldürmekte anahtar rol üstlenmektedir.

Hızlı İpuçları

 • Özet – Bossun üzerinde [Annihilation] ve [Decimation] adında 2 adet silah vardır. Normal ve Raid Finder zorluk seviyelerinde bossun canı %60 ve %20 olduğunda boss, [Apocalypse Drive] ile silah platformlarını açığa çıkarır. Atış yapmadan önce bu silahlardan biri yok edilmezse raiddeki bütün oyuncular ölecektir.

  1. Damage Dealers
   [Apocalypse Drive] aktif olduğu zaman, atışı engellemek için silahlardan birini yok etmelisiniz.
   Raid grubunun hasar görmemesi için [Annihilation] alanlarına girin.
   [Decimation] ile hedeflendiğiniz zaman grup arkadaşlarınızın yanından uzaklaşın.
  2. Healers
   Boss üzerindeki bir silah yok edildiğinde, boss [Searing Barrage] ile sürekli raid hasarı verecektir.
   Raid grubunun hasar görmemesi için [Annihilation] alanlarına girin.
   [Decimation] ile hedeflendiğiniz zaman grup arkadaşlarınızın yanından uzaklaşın.
  3. Tanks
   [Fel Bombardment] ile hedeflendiğinizde bossdan uzaklaşın.

Garothi Worldbreaker Yetenekleri

Tanklar Fel Bombardment ile hedeflendiklerinde bossdan uzaklaşmalılar.

Fel Bombardment

Boss mevcut tankı 5 saniyelik bir debuff ile hedefler.

 • Bu süre dolduktan sonra boss hedeflenen tanka 5 saniye boyunca, her saniye füze atacaktır.
 • Bu füzeler fiziki hasar yanında 7 yard çevresinde bulunan oyuncuları geri fırlatır.
Tank debuffı alır almaz off-tank onun yerine geçmeli ve debuff’ı alan tank boss’dan uzaklaşmalıdır.
 • Füzeler ateşlendiğinde, hedeflenen tankın vurulmaması için sürekli hareket etmesi gerekir.
 • Füze hasarını atlatmak için tankın bossdan uzak olması gerekir.
 • Eğer bossa çok yakınsanız füze hasarını savuşturamazsınız.
Hareket hızınızı artıracak yetenekleriniz bu durumda işinize fazlasıyla yarayabilir.

Decimation

Garothi Worldbreaker bir kaç guild oyuncusunu hedefleyerek üzerine Decimation debuffını bırakır.

 • Debuffın süresi 5 saniyedir ve bu süre sonunda hedeflenen oyuncunun altında büyük yeşil bir alan oluşur.
 • Bir zaman sonra bu yeşil alan patlayarak içinde bulunan oyunculara yüksek miktarda ve raidin geri kalanına az miktarda zarar verir.
Bu debuffı alan kişi raid üyelerinden uzağa gitmeli ve yeşil alanı orada bırakmalıdır.
 • Debuffı alan oyuncu debuff bitmeden raidden uzaklaşmalı ve yeşil alan oluştuktan sonra tekrar raid içine dönmelidir.
 • Tüm oyuncular, Decimation’ı odanın bir tarafına bırakmalıdır. Bu sayede Tank’ların Fel Bombardment füzelerini atlatabilmesi için diğer taraf boş kalmış olur.

Oyuncular Decimation debuffı aldıklarında raidden uzaklaşmalılar.

Debuff bitiminde büyük yeşil alan oluşacaktır.

Yeşil alanın içinde olmadığınıza emin olun.

Annihilation

Annihilation alanları oyuncular tarafından soaklanmalıdır.

Bu yetenek ile boss raid alanında rastgele bir kaç yerde yeşil alanlar oluşturur.
 • Raid grubundaki toplam oyuncu sayısına göre bu açılan yeşil alanların sayısı artar veya azalır.
 • Bu yeşil bölgeler kısa süre sonra patlayıp bütün raid grubuna hasar verecektir.
Açılan alanların içersine -zorluk seviyesine göre- raid grubundan bir veya bir kaç oyuncu girerek bütün raide verilecek hasar engellenebilir.
 • Açılan her bölgeye en az bir oyuncunun girmesi gerekmektedir.
 • Alanların verdiği hasar, alana giren oyuncu sayısına bölünecektir.
 • Açılan alanların yerleri rastgele olmasına rağmen melee uzaklığında en az bir tane alan açılacaktır.
 • Bu melee alanındaki açılan alan melee dps tarafından doldurulmalıdır.

Apocalypse Drive

Decimator veya Annihilator silahı Apocalypse Drive sırasında yok edilmelidir.

Boss 60% cana ulaştığı zaman (Heroic ve Mythic’de 65%’dir) Apocalypse Drive yeteneğini kullanacaktır.
 • 20 saniye boyunca bossa atak yapamazsınız ve bu yeteneği tamamlarsa 20.saniye sonunda bütün raid grubuna ölümcül bir hasar verir.
 • Apocalypse Drive’ı durdurmak için bossun üzerindeki Annihilator veya Decimator silahlarından biri yok edilmelidir.
 • Bir silahı yok ettiğinizde diğerinin sağlığı iyileştirilir. Bu yüzden raid oyuncuları bütün hasarını tek bir silah üzerine odaklamalıdır.

Annihilator silahını yok ederseniz geri kalan süre boyunca Annihilation yeteneği silinecektir. Decimator silahını yok ederseniz de geri kalan süre boyunca Decimation yeteneği silinecektir.

 • Yok etmediğiniz silahın yeteneği (Annihilation veya Decimation) geri kalan süre boyunca güçlenecek ve açılan alanların miktarı artacaktır.
Silah yok edildiğinde Apocalypse Drive duracak, Garothi Worldbreaker yine saldırılabilir hale gelecek ve Eradication cast edecektir.
 • Bu yetenek, raid grubunun bossa olan uzaklığına göre ciddi hasar verir.
 • Defansif yetenekler ve healing cooldownları bu noktada kullanılabilir.
 • Raid grubu bir tank hariç bosstan olabildiğince uzaklaşmalıdır. Melee bölgesinde kalan tank, bossun Carnage cast etmesini önleyecektir.
Bunun yanında Apocalypse Drive sonunda boss iki buff kazanacaktır.

Artık karşılaşma seçip yok ettiğiniz silahın yeteneği silinmiş ve kalan yeteneğin güçlendirilmiş hali ile devam edecektir.

Güçlenmiş Decimation ile uğraşmanız için Annihilator’ü yok etmenizi öneririm.

 • Bu noktadan sonra tüm raid grubu, bossun melee aralığı içinde önceden belirlediğiniz bir alana istiflenmelidir.
 • Decimation debuff’ları oyuncuları hedeflediğinde, grubun dağılması yerine birlikte hareket etmeleri daha kolaylaşacaktır.
 • Debuff’lar bittikten sonra istiflenmiş grubun altında oluşacak alandan dolayı raid grubu koordineli olarak melee bölgesinde kalma şartı yer değiştirmelidir.
 • Bu taktik ile tüm saldırıyı melee bölgesine yığarak, Decimation debuff’ların her biri sona erdiğinde iki konum arasında hareket etmenizi sağlar.
 • Ayrıca bu taktik Healer’ların raid grubunu iyileştirmesini kolaylaştırır.

İlk aşamadaki tavsiye edilen pozisyonlanma.

İkinci aşamadaki tavsiye edilen poziyonlanma. Raid toplu olarak her Decimation debuff’ında iki yer arası geçiş yapmalıdır.

Apocalypse Drive #2

Boss 20% cana ulaştığı zaman (Heroic ve Mythic’de 35%’dir) Apocalypse Drive yeteneğini tekrar kullanacaktır.

 • Casti durdurmak için kalan son silahı yok etmelisiniz.
 • Kalan silah yok edildikten sonra Eradivation için tekrar bossdan uzaklaşmalısınız.
 • Boss Empowered buffını tekrar alacaktır.
 • Defansif yetenekler ve healing cooldownları bu noktada kullanılabilir.
 • Searing Barrage hasarı artacaktır.

Bu noktadan sonra Decimation ve Annihilation cast edemeyen bossu nuke’leyerek öldürebilirisiniz.

Rol Sorumlulukları

Tank

 • Diğer tank Fel Bombardment aldığı zaman bossu tauntlamalısınız.
 • Fel Bombardment ile hedeflendiğinizde bossdan uzaklaşmalısınız. Aradaki mesafe gelen füzelerden kaçmanızı kolaylaştırır.
 • Her zaman en az bir tank bossun Carnage cast etmemesi için melee bölgesinde kalmalıdır.

Healer

 • Raid grubunun hasar görmemesi için Annihilation alanlarına girin.
 • Tankların aldığı Fel Bombardment ile çakışmayacak şekilde, Decimation debufflarını odanın bir tarafına bırakın.
 • Apocalypse Drive sırasında boss hasar vermeyeceği için raidi iyileştirmeniz kolaylaşacaktır.
 • Apocalypse Drive sonunda boss Eradication cast ederken bossdan olabildiğince uzak durun.
 • Decimation yeteneği güçlendiğinde bossun altında istiflenip yeşil alanlar oluştukça iki nokta arası hareket edin.

DPS

 • Raid grubunun hasar görmemesi için Annihilation alanlarına girin.
 • Tankların aldığı Fel Bombardment ile çakışmayacak şekilde, Decimation debufflarını odanın bir tarafına bırakın.
 • İlk Apocalypse Drive‘da Annihilator’ü ikincisinde ise Decimator silahını yok edin.
 • Apocalypse Drive sonunda boss Eradication cast ederken bossdan olabildiğince uzak durun.
 • Decimation yeteneği güçlendiğinde bossun altında istiflenip yeşil alanlar oluştukça iki nokta arası hareket edin.

Looking for Raid Zorluğu
Yetenek hasarları ciddi oranda düşük olmasının dışında, karşılaşmada mekanik değişiklik yoktur.

Heroic Zorluğu

Surging Fel alanlarından uzaklaşın.

Yetenek hasarlarının artışı yanında, karşılaşmada mekanik değişiklikler mevcuttur.
 • Annihilation normale göre daha fazla hasar verdiğinden alana en az 2 oyuncu girmelidir.
 • Apocalypse Drive sırasında boss geniş Surging Fel alanları oluşturmaktadır.

Mythic Zorluğu
Yetenek hasarlarının artışı yanında, karşılaşmada mekanik değişikler mevcuttur.

 • Apocalypse Drive sırasında yok ettiğiniz silahın yeteneği silinmemekle beraber, silah farklı yetenekler elde etmektedir.
 • Decimation Hywire yeteneği kazanarak debuff ile hedeflenen oyuncuyu stunlar. Stun bitiminde yeşil alanlar oluşur ve bir süre sonra patlayarak raid grubundaki oyunculara 10 saniyelik debuff bırakarak hasar verir.
 • Annihilation Hywire yeteneği kazanarak rastgele oluşan yeşil alanlar 2 defa patlayacak ve içindeki oyuncuları fırlatacaktır. Bu fırlatma aynı oyuncuların ikinci defa alana girmesini zorlaştıracaktır. Oyuncular hareket kabiliyetini artıran yetenekler ile bu alanlara hızlıca tekrar gitmeli veya en yakındaki başka bir yeşil alana girmelidir.
 • Her iki silah yok edildikten sonra raid grubu her iki yeteneğinde güçlenmiş hali ile başa çıkmak zorundadır. Boss 65% cana ulaştığında hangi yeteneğin güçlenmiş hali ile başa çıkmanız gerektiğine siz karar vermelisiniz.
 • Apocalypse Drive‘da bir silahı yok ettiğinizde boss Luring Destruction cast edecektir. Bu yetenek oyuncuları bossa çekerken yüksek miktarda hasar verir.
 • Luring Destruction sonrası boss Eradiction cast edecektir. Bu durumda bossdan uzaklaşmaya çalışmak akıllıca olacaktır.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.